"ΤΑΞΙΔΙ ...ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ!"

ΙΔΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ


1. Πίνακα Αναφοράς

2. Περιγραφή των χαρακτη-ριστικών κάθε μήνα πχ γιατί ο Δεκέμβριος είναι γέρος,γιατί ο Ιανουάριος είναι τόσο βαριά ντυμέ-νος,γιατί ο Φεβρουάριος είναι ντυμένος αποκριάτικα κτλ.                               3.Γλωσσικό παιχνίδι : Αναγνώριση των λέξεων με βάση το αρχικό γράμμα κάθε μήνα και ταύτιση εικόνας- λέξης 4.Μαθηματικά: πόσοι είναι οι μήνες του Χειμώνα, από πόσα γράμματα αποτελείται κάθε λέξη,ποια λέξη έχει τα περισσότερα γράμματα (για αυτό θα βοηθήσουν οι καρτέλες που θα ακολουθήσουν)


© 2016 
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε